И Лидия Шулева напусна НДСВ

Де­пу­та­ти­те от НДСВ Ли­дия Шу­ле­ва, Ни­ко­лай Сви­на­ров, Ва­ня Цвет­ко­ва и Та­тя­на Кал­ка­но­ва обя­ви­ха вче­ра, че на­пус­кат пар­ти­я­та и пар­ла­мен­тар­на­та гру­па, след ка­то във втор­ник ве­чер­та по лич­но нас­то­я­ва­не на ли­де­ра Си­ме­он Сак­ско­бур­ггот­ски бя­ха из­го­не­ни дру­ги пе­ти­ма тех­ни ко­ле­ги от т.нар. “бун­тар­ско” кри­ло. Ловешката депутатка Лидия Шулева потвърди пред НГ новината, че става независим депутат. Процесът се разви твърде бавно според мен, тъй като върви от лятото, допълни тя. Вчера Лидия Шулева е внесла предложение за промяна към Закона за бюджета.

До сряда на­пус­на­ли­те са об­що 10. Тол­ко­ва хо­ра са не­об­хо­ди­ми за фор­ми­ра­не на но­ва пар­ла­мен­тар­на гру­па. За поч­ти си­гур­ни аут се смя­тат Ил­ко Ди­мит­ров и Ма­ри­а­на Кос­та­ди­но­ва.

Ни­то един от из­го­не­ни­те или доб­ро­вол­но на­пус­на­ли­те ня­ма на­ме­ре­ние да прек­ра­тя­ва де­пу­тат­ски­те си пра­во­мо­щия. Към мо­мен­та от­ри­чат, че ще пра­вят но­ва пар­ла­мен­тар­на гру­па, но раз­го­во­ри за то­ва се во­дят. Иде­я­та е да фор­ми­рат собстве­на гру­па, а да не вли­зат в ком­би­на­ции с опо­зи­ци­он­ни­те дес­ни фор­ма­ции или с не­за­ви­си­ми де­пу­та­ти, съ­об­щи­ха из­точ­ни­ци от НДСВ. Въп­ре­ки то­ва на­пус­ка­не­то на ца­рис­ти­те мо­же да по­раз­кла­ти трой­на­та ко­а­ли­ция, счи­тат наб­лю­да­те­ли.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.