Блокират пътища в Ловешко, искат си парите за зърно

Колоната обикаля “Салито”

Ловеч, 29 ноември.

Раз­гне­ве­ни зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли с над 20 тежки машини блокираха днес движението в Ловеч. Стопаните ще про­тес­ти­рат и ут­ре по пъ­ти­ща­та на Ло­веч, на­у­чи НГ.  Действи­я­та са про­дик­ту­ва­ни от  лип­са­та на на­ци­о­нал­ни доп­ла­ща­ния към ди­рек­тни­те пла­ща­ния на де­кар от ЕС в раз­мер на 147 млн. лв. Про­тес­тни­ят ко­ми­тет се ог­ла­вя­ва от Жа­на Мачу­га­но­ва от Сдру­же­ние на ПЗМТК – Ло­веч.

Ми­тин­гът-шес­твие за­поч­на от 10,30 ч. пред фу­ра­жен за­вод “Бон­микс” в Ло­веч. След то­ва ко­ло­на­та тръг­на в по­со­ка цен­тъ­ра на Ло­веч и на кръ­го­во­то при “Са­ли­то” обърна към Пле­вен. Ко­ло­на­та предизвика задръсване по пътя за Плевен, тъй като имаше и ремонт. След това стигна до раз­кло­на за Сла­ти­на, където бе прочетена протестна декларация. Правителстовото обеща да ни даде тези пари, но ни излъга, се казва в документа. В 17 ч колоната се вър­не обратно към Ловеч.  То­зи мар­шрут ще бъ­де пов­то­рен и утре, петък  Ако няма резултат при гласуванетона бюджета, те са готови да блокират и столицата..

Зър­ноп­ро­из­во­ди­те­ли­те от Ло­веш­ко про­тес­ти­ра­ха още  на 23 май. т. г. То­га­ва те пре­дуп­ре­ди­ха за очак­ва­ни­те труд­нос­ти от теж­ка­та су­ша и лип­са на дър­жав­ни­чес­ка по­ли­ти­ка към тях.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.