За чисти памперси – коментар на Цветан С. Тодоров

По­ли­ти­ци­те са ка­то пам­пер­си­те – тряб­ва чес­то да се сме­нят. Та­зи мак­си­ма бе на­пъл­но оп­ро­вер­га­на в Ло­веч – как­то на мес­т­ни­те из­бо­ри, та­ка и от из­б­ра­но­то по-къс­но ръ­ко­вод­с­т­во на Об­щин­с­кия съ­вет. Кол­ко тряб­ва да се оца­пат ня­кои хо­ра, че да ги сме­ним? Ама то не би­ло тъй, а точ­но об­рат­но­то, спо­рят дру­ги.

Го­ле­ми­те ус­пе­хи на Мин­чо, Мил­ко, Бо­го­мил и Илин­ка ги ка­рат да до­вър­шат за­поч­на­тия “въз­ход” на гра­да. Ще хо­дим с мръс­ни пам­пер­си…

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.