Учителите в Ловеч не отстъпват

В пе­тък в Ло­веч се проведоха об­съж­да­ния по учи­ли­ща на стач­но­то спо­ра­зу­ме­ние. В къс­ния сле­до­бед ве­че има­ше об­що ста­но­ви­ще, че ня­ма да се от­с­тъ­пи от схе­ма­та за уве­ли­че­ние по 20х20х20%. Про­цен­ти­те бя­ха под­к­ре­пе­ни от 9 ло­веш­ки учи­ли­ща, а две нас­то­я­ва­ха за по 25%. Още че­ти­ри тро­ян­с­ки учи­ли­ща под­к­ре­пи­ха ста­но­ви­ще­то. Пос­ле до­ку­мен­тът бе­ше из­п­ра­тен в Со­фия на ЕНСК.  Ня­ма ни­то ед­но учи­ли­ще, ко­ето да се от­каз­ва от стач­ка­та.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.