Кольо Станчевски дари 320 книги

 

Ло­веш­ки­ят жур­на­лист Кольо Стан­чев­ски, сът­руд­ник на “На­ро­ден глас”, нап­ра­ви да­ре­ние от 320 кни­ги на Ре­ги­о­нал­на биб­ли­о­те­ка “Проф. Бе­ню Цо­нев”. То включ­ва учеб­ни­ци по ли­те­ра­ту­роз­на­ние, ав­тор­ски кни­ги и кни­ги за Ло­веч. Биб­ли­о­те­ка­та бла­го­да­ри на да­ри­те­ля. Стан­чев­ски в мо­мен­та под­гот­вя по­ред­на­та си кни­га за род­но­то Шип­ко­во.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.