Залавят затворник край Ловеч

Зат­вор­ник от Ру­се, из­ле­жа­ващ при­съ­да в Ло­веш­кия зат­вор, е за­ло­вен на 15 ок­том­ври око­ло 21,50 ч. бли­зо до ка­фе “Ев­ро­фут­бол” в бл. “Кос­мос”, съ­об­щи по­ли­ци­я­та. Н. И. е ра­бо­тел на не­ох­ра­ня­ем обект на фир­ма “Е­мос”. Сиг­на­лът за бягство­то е по­да­ден в Район­но­то по­ли­цейско уп­рав­ле­ние в Ло­веч око­ло 14,15 ча­са.След пред­при­е­ти из­дир­ва­тел­ни действия зат­вор­ни­кът е за­дър­жан и пре­да­ден на зат­во­ра.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.