Хлябът в Ловеч мина левчето – 1,05 лв. за 700 гр

 

Хля­бът на „Ме­ли­са“ пос­къп­ва от днес в ця­ла­та мре­жа, на­у­чи НГ. Още в края на пред­ход­на­та сед­ми­ца тър­гов­ци­те са по­лу­чи­ли офер­та. Спо­ред нея хляб „Доб­ру­джа“ 700 гр. ве­че ще се про­да­ва по 1,05 лв., а досега бе 0,85 лв. Скача цената и на ръч­ни­я и на бе­ли­я хляб – вече е по 1 лв.

Сред­но­то на­рас­т­ва­не на це­ни­те от на­ча­ло­то на го­ди­на е 8,9 на сто, а през сеп­тем­в­ри спря­мо съ­щия ме­сец на пред­ход­на­та го­ди­на сти­га ре­кор­д­ни­те 13,1 на сто, съ­об­щи Ста­тис­ти­чес­кият ин­с­ти­тут. Ин­ф­ла­ци­я­та за сеп­тем­в­ри е 1,3 на сто, а за пе­ри­о­да яну­а­ри-сеп­тем­в­ри 2007 г. спря­мо съ­щия пе­ри­од на ми­на­ла­та го­ди­на е 7 на сто.

През сеп­тем­в­ри спря­мо ав­густ хра­ни­тел­ни­те це­ни са се уве­ли­чи с 2,1 на сто.

С последното увеличение на цената на хляба Ловеч продължава да бъде сред най-скъпите градове в страната.  Успоредно с това опашките за т.нар. „по-евтин общински“ хляб продължават да се вият пред магазините на фалиралата и разпродадена общинска фирма „Хлебопроизводство“.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.