Axel Sommer от Езиковата с изложба в София

Ак­сел Зо­мер (Axel Sommer), учител в Езиковата гимназия в Ловеч, по­каз­ва от­къ­си от фо­тог­раф­ско­то си прос­ле­дя­ва­не на една мюн­хен­ска­та ин­ста­ла­ция. Те са организирани като изложба в Со­фия под името  “Вод­ни удо­волствия”. Тя се от­кри­ва на 23 ок­том­ври от 18 ч. в Скай си­ти – Со­фия. Сним­ките фиксират мигове на не­об­ре­ме­не­ни­те вод­ни удо­волствия, но и са и до­ку­мен­та­ция на но­ви въз­мож­нос­ти за офор­мя­не на об­щес­тве­ни прос­транства – своеобразно вод­но из­кус­тво за жи­те­ли­те на един град.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.