Троян празнува Петковден

С тър­жес­тве­на све­та ли­тур­гия в цър­ква­та “Св. Па­рас­ке­ва” ще за­поч­не праз­ни­кът на Тро­ян на 14 ок­том­ври – Пет­ков­ден. В 10 ч. е стар­тът на 40-ия ре­пуб­ли­кан­ски ма­ра­тон по ори­ен­ти­ра­не “Хе­мус” – 2007 в парк “Ка­пин­чо”. Зна­ме­то на гра­да ще бъ­де из­диг­на­то в 10,30 ч. на пло­щад “Въз­раж­да­не”.

Из­лож­ба­та “Тро­ян по стра­ни­ци­те на мес­тния пе­чат” ще бъ­де от­кри­та в 11 ч. във фоайе­то на чи­та­ли­ще “На­у­ка”. Праз­нич­на­та прог­ра­ма включ­ва още Бал­ка­ни­а­да по мо­ток­рос край Ка­лей­ца и спор­тни със­те­за­ния с учас­ти­е­то на де­ца от поб­ра­ти­ме­ния френ­ски град Виньо на Се­на. Ку­по­нът про­дъл­жа­ва с кон­церт на гру­па “Сиг­нал” от 17 ч. на пло­ща­да.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.