Режисьорът на „Плейбек“ Елица Матеева – аут от театъра

Елица МатееваЕлица Матеева

Пи­а­рът на Ловешкия те­а­тъ­р Ели­ца Ма­те­е­ва на­пус­на по вза­им­но съг­ла­сие поста си в Ловешкия театър. За­по­вед­та бе връ­че­на от ди­рек­то­ра Ва­сил Ва­си­лев на 9 ок­том­ври – точ­но в де­ня на зак­ри­ва­не­то на Дни­те на мла­да­та ре­жи­су­ра.

Е­ли­ца Ма­те­е­ва бе един от ос­нов­ни­те дви­га­те­ли на съ­би­ти­ето и селекционер. Ко­га­то пад­на пред­ви­де­ният спек­та­къл “Ме­дея” на “Сфу­ма­то”, в прог­ра­ма­та вле­зе ней­ни­ят “Плей­бек”.
Яв­но пре­би­ва­ва­не­то на Ма­те­е­ва в Ло­веч е дош­ло в по­ве­че за нея и тя е по­да­ла мол­ба за на­пус­ка­не в момент на отчаяние. Елица бе сред групата от но­ви­те мла­ди лица, прис­тиг­на­ли с но­во­наз­на­че­ния ди­рек­тор. Ако ис­ка, тя мо­же от­но­во да по­да­де мол­ба за наз­на­ча­ва­не, ка­за пред НГ Василев. Основната причина за напускането според директора са пропуските по време на феста.

Как­то мно­гократ­но сме пи­са­ли, в “Плей­бек” в ро­ля­та на Па­ти Ди­фу­за иг­рае на­шу­мя­ла­та Ди­а­на Лю­бе­но­ва.За целите на феста той бе игран пред необичайно – вместо камерно, в големия салон.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.