Стачката би дузпи на Вълчев, гняв заради „седянката“

Вълчев виси на врататаМинистър Даниел Вълчев виси на вратата

От днес, по­не­дел­ник, зат­во­ре­ни ще ос­та­нат 9 от всич­ки­те 13 учи­ли­ща в Ло­веч, съ­об­щи Стач­ни­ят ко­ми­тет на СО към КТ “Под­кре­па” и СБУ към КНСБ. Учителите в Ловеч  изразяват гняв и безпокойство от разкритията на БиТиВи в неделя за морала на преговарящите министри Орешарски и Вълчев, споделят запознати. Както стана известно, двамата нарекоха преговорите „седянка“.

В пе­тък, ко­га­то се про­ва­ли­ха пре­го­во­ри­те меж­ду ми­нис­тър Да­ни­ел Въл­чев и син­ди­ка­ти­те, ло­веш­ки­те учи­те­ли нап­ра­ви­ха се­дя­ща стач­ка пред Об­лас­тния съ­вет. На фут­бол­на вра­та ви­се­ше об­ра­зът на ви­цеп­ре­ми­е­ра Да­ни­ел Въл­чев. Учи­те­ли­те би­ха дуз­пи, пър­ва­та уда­ри Иван­ка Ли­ло­ва и съ­бо­ри не са­мо ми­нис­тъ­ра, а ця­ла­та вра­та.

В пе­тък ефек­тив­но стач­ку­ва­ха осем от ло­веш­ки­те учи­ли­ща. Над 300 учи­те­ли от 9 учи­ли­ща в Ло­веч учас­тва­ха пък ми­на­ла­та сед­ми­ца в про­тес­тна ма­ни­фес­та­ция по бу­ле­вард “Бъл­га­рия” в гра­да, бло­ки­рай­ки дви­же­ни­е­то от 17 до 18 ч. на 4 ок­том­ври.

 Про­тес­ти­ра­щи­те пе­да­го­зи пя­ха бун­тов­ни въз­рож­ден­ски пес­ни и скан­ди­ра­ха “Ос­тав­ка” пред сгра­ди­те на уп­рав­ля­ва­щи­те.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.