Съдът оправда и „Посредник“

С оп­рав­да­тел­ни при­съ­ди прик­лю­чи де­ло­то за кле­ве­та, за­ве­де­но от ад­во­кат Ди­лян Ми­чев от Угър­чин сре­щу жур­на­лис­та Дра­го­мир Це­нов и глав­ния ре­дак­тор на “Пос­ред­ник” Иван­ка Ва­те­ва. В ка­чес­тво­то си на ищец Ми­чев пре­дя­ви иск към Це­нов за 5000 лв. Пле­вен­ски­ят“Пос­ред­ник” по­ве­ри за­щи­та­та си на ло­веш­кия ад­во­кат Ста­нис­лав Ива­нов.

 

Са­га­та за­поч­на след пуб­ли­ка­ция във вес­тни­ка от март 2006 г. за за­дър­жа­не­то на ад­во­кат Ми­чев по по­доз­ре­ние, че е пос­ред­ни­чил при опит за да­ва­не на под­куп на про­ку­рор. На­ка­за­те­лен със­тав на Ло­веш­кия райо­нен съд със съ­дия Йор­дан­ка Ву­то­ва, съп­ру­га на вра­та­ря Ви­то­мир Ву­тов, оне­ви­ни жур­на­лис­ти­те. Ад­во­кат Ста­нис­лав Ива­нов се прос­ла­ви и с де­ло­то за кле­ве­та сре­щу “На­ро­ден глас” и граж­да­ни­на Иван Пет­ров по скан­да­ла с рес­то­рант “На­ци­о­нал”.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.