Кой какъв номер в бюлетината за Ловеч?

Кой какъв номер бюлетина получи за местните избори:

 

№ 1 По­ли­ти­чес­ка пар­тия “Но­во­то вре­ме”

№ 2 “Де­сен али­анс – Обе­ди­не­ни де­мок­ра­тич­ни си­ли”

№ 3 “О­бе­ди­нен блок на тру­да”

№ 4 ГЕРБ

№ 5 Ко­а­ли­ция “Всич­ки за Ло­веч”

№ 6 ВМРО – Бъл­гар­ско на­ци­о­нал­но дви­же­ние”

№ 7 “Ев­ро­ро­ма”

№ 8 “О­те­чес­тво”

№ 9 НДСВ

№ 10 ДПС

№ 11 Ата­ка

№ 12 “Ли­бе­ра­лен али­анс”

№ 13 “Зе­ле­на Бъл­га­рия”

№ 14 БСП

№ 15 Дви­же­ние “Гер­гьов­ден”

№ 16 Бъл­г. со­ци­ал­де­мок­ра­ти­чес­ка пар­тия

№ 17 Бъл­г. на­ци­о­нал­но-­ра­ди­кал­на пар­тия

№ 18 Ко­а­ли­ция “ССД, Зе­ле­на пар­тия, ЗНС”

№ 19 “Бъл­г. дви­же­ние на­ц. иде­ал за единство”

№ 20 “Бъл­гар­ска пар­тия ли­бе­ра­ли”

№ 21 “Ред, за­кон­ност, спра­вед­ли­вост”

№ 22 Ко­му­нис­ти­чес­ка пар­тия на Бъл­га­рия

№ 23 По­ли­ти­чес­ка пар­тия “Со­ли­дар­ност”

№ 24 По­ли­ти­чес­ка пар­тия “Бъл­гар­ска со­ци­ал­де­мок­ра­ция”

№ 25 БЗНС

№ 26 По­ли­ти­чес­ка пар­тия “Ро­ма”

№ 27 “По­ли­ти­чес­ко дви­же­ние со­ци­ал­де­мок­ра­ти”

№ 28 “Пар­тия бъл­гар­ски со­ци­ал­де­мок­ра­ти“

 

Не­за­ви­си­ми­ за съ­вет­ни­ци:

№29 Ев­ге­ни Ни­ко­лов

№30 Ни­ко­лай Нед­ков

 

№31 То­дор Го­ра­нов

№32 Рай­но Рай­нов

 

Не­за­ви­си­ми­ за кмет на Ло­веч:

№29 Ев­ге­ни Ни­ко­лов

№30 Рай­но Рай­нов

№31 Иван Пър­ва­нов

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.