Тръгна ефективна стачка в Ловешко

Об­що 11 учи­ли­ща стач­ку­ват ефек­тив­но днес в об­лас­тта, съ­об­щи РИО-Ло­веч. Спо­ред стач­ния ко­ми­тет обаче ефек­тив­но стач­ку­ват 16 учи­ли­ща и 6 дет­ски гра­ди­ни. Та­зи сед­ми­ца се очак­ва да се по­лу­чат днев­ни­ци­те по учи­ли­ща­та.

До 15 ч. на 21 сеп­тем­ври все още ня­ма­ше учеб­ни­ци от 1 до 4 кл. в СОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” – Угър­чин и ООУ “В. Лев­ски” – с. Го­лям Из­вор.стачка в ловечВ четвъртък миналата седмица имаше бдение пред областната управа.

Ут­ре син­ди­ка­ти­те ще се сре­щат с Ко­ми­си­я­та по об­ра­зо­ва­ние в пар­ла­мен­та, за да пос­та­вят сво­и­те ис­ка­ния за уве­ли­че­ние със 100% на всич­ки ра­бот­ни зап­ла­ти, а не как­то пред­ла­га об­ра­зо­ва­тел­но­то ми­нис­терство с 10% и до­пъл­ни­тел­ни 5% под фор­ма­та на ди­фе­рен­ци­ра­но зап­ла­ща­не.

 

 

Кой стач­ку­ва?

 

От 24 сеп­тем­ври в без­сроч­на ефек­тив­на стач­ка са:

 

В Ло­веч

ГЧЕ, ОУ “Проф. Д. Ди­мов”, ОУ “В. Лев­ски”, ПГМЕТ, СОУ “Т. Кир­ков”, ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий”. По къс­но ще се при­съ­е­ди­ни и ПГВМ.

От об­щи­на­та ще про­тес­ти­ра ефек­тив­но са­мо ед­но сел­ско учи­ли­ще – с. Сла­ти­на

 

Об­щи­на Те­те­вен

Те­те­вен – НУ “Хад­жи Ген­чо”, ОЗУ
“И­ван Ва­зов”, ОУ “Г. Бен­ков­ски”, ЦДГ – кв. “По­ла­тен”, ЦДГ №1

В об­щи­на­та – ОУ в с. Ри­ба­ри­ца, ОУ в с. Гло­го­во, ОДЗ – с. Га­ла­та, ЦДГ – с.  Гра­деш­ни­ца и ЦДГ – с. Гло­го­во

 

Тро­ян

ОУ “В. Лев­ски”, ОУ “Ив. Хад­жийски” /от 25.09/, ОУ “Св. Кл. Ох­рид­ски” /от 27.09/, ОУ “Св. Св. Ки­рил и Ме­то­дий” /от 27.09/

 

Ап­рил­ци

ОУ “И­ван Ва­зов”, ПГ “И­ван Ма­ран­го­зов”

 

Лу­ко­вит – 1 учи­ли­ще

Лет­ни­ца – ОДЗ “И­ри­на Ба­чо­ки­ро­ва”

У­гър­чи­н – ОДЗ

Яб­ла­ни­ца – ня­ма

 

И­фор­ма­ция от Един­ния ста­чен ко­ми­тет

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.