Отговор на д-р Николай Николов

Ре­дак­ци­я­та по­тър­си мне­ни­е­то на за­сег­на­тия в ма­те­ри­а­ла д-р Ни­ко­лай Ни­ко­лов. Не­го­ви­ят пер­со­на­лен от­го­вор към авторите на материала бе цитат на Гриша Ганчев с един на­шу­мял на­пос­ле­дък израз: “Вие стро­и­ли  ли сте ня­ко­га къ­щич­ка за пи­лен­ца?”.

 Ръ­ко­вод­с­т­во­то на ВМРО- Ловеч, ще от­го­во­ри на по­ли­ти­чес­ки­те на­пад­ки с от­де­лен ма­те­ри­ал в следващ брой.

Основният материал виж по-долу

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.