Люпко взе BG гражданство

Бив­ши­ят треньор на Ли­текс Люп­ко Пет­ро­вич взе бъл­гар­ско граж­данство в Ло­веч в пе­тък, ми­на­ла­та сед­ми­ца. Люп­ко прис­тиг­на по-­ра­но и из­гле­да сре­ща­та с ал­бан­ския Бе­са (3:0 за Ли­текс), а на след­ва­щия ден взе лич­на­та си кар­та. Яв­но про­це­ду­ра­та е би­ла за­действа­на по-­ра­но, ко­га­то още ра­бо­те­ше за ло­веш­кия от­бор. За да бъ­де треньор не е об­хо­ди­мо оба­че бъл­гар­ско граж­данство. Въз­мож­но е Люп­ко да има дру­ги пла­но­ве за Бъл­га­рия. Спо­ред ня­кои из­точ­ни­ци той е ве­че­рял в ком­па­ни­я­та на Гри­ша Ган­чев.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.