Гонят магазини от кино „Мизия“

До 1 но­е­м­в­ри пет­те ма­га­зи­на в ки­но “Ми­зия” в Ло­веч тряб­ва да на­пус­нат и ос­во­бо­дят сград­ата. За сро­ка те ве­че са би­ли пре­дуп­ре­де­ни от но­вия соб­с­т­ве­ник. Бив­ше­то ки­но “Ге­о­р­ги Ди­мит­ров” е зат­во­ре­но от го­ди­ни, а съ­щес­т­ву­ва­щи­те там ма­га­зи­ни са в на­ру­ше­ние на дос­та нор­ми и пред­пи­са­ния. Как­то и пре­ди сме пи­са­ли, един­с­т­ве­ни­ят нор­ма­лен ход е сгра­да­та да бъ­де раз­ру­ше­на и пос­т­ро­е­на дру­га.

 

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.